DİKKAT VE MANTIK BULMACALARI MOR KİTAP

DİKKAT VE MANTIK BULMACALARI MOR KİTAP

Açıklama

Dikkat Ve Mantık Bulmacaları – Mor Kitap Kısa Özet

Çocukların potansiyellerini ortaya çıkaran etkinlikler, uzmanları tarafından hitap ettiği yaş
grubu tarafından test edilmiştir.
Bu set, günümüz çocuklarının motor ve bilişsel becerilerinin gelişimi için uzmanlar tarafından
hazırlanmıştır. Görsellik ön planda tutularak çocuklar için akıl yürütme, mantık, dikkat, algılama
ve işlem becerisi geliştirme etkinlikleri onların eğlenerek öğreneceği biçimde planlanmıştır.

Psikolog Selin BİLGİN