Ölçme ve Değerlendirme

  Öncelikle ‘ Öğretmene Özel” bölümünün kurumsal içinde yer alması pek uygun gelmedi. Kurumsal  ait olduğu kurumun tarihçesi, işleyişi hakkında bilgi verdiği için pek ziyaret edilmez. Ayrı bir buton olabilir ya da  ‘Yağmur Akademi” içine yerleştirilebilir. Sonuçta eğitim-öğretimle ilgili evraklar…

Kitap Takip Formu

   Öğrencinin öz disiplinini  ve kendini kontrol becerisini geliştirmeye yardımcı olan bir formdur. Öğretmen,  öğrencinin düzenli okuma alışkanlığını ( Okuma yaptığı tarih, sayfa sayısı, okuma süresi, okuduğu bölümü değerlendirme bölümleri yer almaktadır. ) kolayca takip edebilir. Öğrencinin gelişimine katkı sağlayacak olumlu motivasyonu bu sayede sıcağı sıcağına yapabilir.

Okuma Becerileri Ölçeği 

  Öğretmenin öğrencilerinin okuma becerilerine ait kazanımlarını kendi belirlediği periyotlarla kontrol edebileceği bir ölçektir. Öğretmen,  öğrencinin geliştirilmesi gereken alanlarını fark edip bununla ilgili çalışmalar yapabilir ya da bunu öğrenci, ebeveynle paylaşıp gerekli önlemlerin alınmasını sağlayabilir. Süreç değerlendirmenin en önemli araçlarından olan bu ölçek okuma kazanımlarının en önemlileri seçilerek hazırlanmıştır. ( Sözcük hazinesi, bilmediği sözcükleri tahmin etme, atasözü ve deyim kullanabilme, özetleme, karşılaştırma becerisi gibi birçok kazanımı kontrol edebileceğiniz bir ölçektir.)

Öz Değerlendirme Ölçeği

  Kendini doğru ifade edebilme, ilgilendikleri ya da yapabildiklerini değerlendirip geliştirebilme 21.yy becerileri arasında problem çözme becerileri ve eleştirel düşünme becerileri altında önemli yer tutmaktadır. Bu ölçek de bu becerilerin geliştirilmesi adına bir yol gösterici araç olarak oluşturulmuştur. Öğrencinin belirli periyotlarla kendine uygulaması ve kendiyle ilgili gelişmiş ya da geliştirilmeli alanları fark etmesi adına değerlidir. Öğretmene de öğrencinin öz değerlendirme yeteneğini kontrol amaçlı önemli bir araç olacaktır.