Hepsi Parmak Çocuk/1.Sınıf - 2.Sınıf

çocuklar için, uzman kişilerce hazırlanan resim ağırlıklı kitaplardan oluşur. Kitaplarımız çocuğun kendisini keşfetmesine, fiziksel ve bilişsel gelişimine yardım etmeyi amaçlar.