Ölçme ve Değerlendirme

  Öncelikle ‘ Öğretmene Özel” bölümünün kurumsal içinde yer alması pek uygun gelmedi. Kurumsal  ait olduğu kurumun tarihçesi, işleyişi hakkında bilgi verdiği için pek ziyaret edilmez. Ayrı bir buton olabilir ya da  ‘Yağmur Akademi” içine yerleştirilebilir. Sonuçta eğitim-öğretimle ilgili evraklar…

Kitap Takip Formu

   Öğrencinin öz disiplinini  ve kendini kontrol becerisini geliştirmeye yardımcı olan bir formdur. Öğretmen,  öğrencinin düzenli okuma alışkanlığını ( Okuma yaptığı tarih, sayfa sayısı, okuma süresi, okuduğu bölümü değerlendirme bölümleri yer almaktadır. ) kolayca takip edebilir. Öğrencinin gelişimine katkı sağlayacak olumlu motivasyonu bu sayede sıcağı sıcağına yapabilir.

Okuma Becerileri Ölçeği 

  Öğretmenin öğrencilerinin okuma becerilerine ait kazanımlarını kendi belirlediği periyotlarla kontrol edebileceği bir ölçektir. Öğretmen,  öğrencinin geliştirilmesi gereken alanlarını fark edip bununla ilgili çalışmalar yapabilir ya da bunu öğrenci, ebeveynle paylaşıp gerekli önlemlerin alınmasını sağlayabilir. Süreç değerlendirmenin en önemli araçlarından olan bu ölçek okuma kazanımlarının en önemlileri seçilerek hazırlanmıştır. ( Sözcük hazinesi, bilmediği sözcükleri tahmin etme, atasözü ve deyim kullanabilme, özetleme, karşılaştırma becerisi gibi birçok kazanımı kontrol edebileceğiniz bir ölçektir.)

Öz Değerlendirme Ölçeği

  Kendini doğru ifade edebilme, ilgilendikleri ya da yapabildiklerini değerlendirip geliştirebilme 21.yy becerileri arasında problem çözme becerileri ve eleştirel düşünme becerileri altında önemli yer tutmaktadır. Bu ölçek de bu becerilerin geliştirilmesi adına bir yol gösterici araç olarak oluşturulmuştur. Öğrencinin belirli periyotlarla kendine uygulaması ve kendiyle ilgili gelişmiş ya da geliştirilmeli alanları fark etmesi adına değerlidir. Öğretmene de öğrencinin öz değerlendirme yeteneğini kontrol amaçlı önemli bir araç olacaktır.

   Yağmur  Yayın Grubu olarak bizler okumayı bir yaşam biçimi olarak görüyoruz. Bu amaçla da tüm ekibimizle yaşayarak, inanarak çalışıyoruz. Ve okumayı çok ciddiye alıyoruz.

    Tüm dünya sürekli bir değişim içindeyken, Yağmur Yayın Grubu da yenilikçi bir adım atmaya karar verdi.  Okumanın öğrenim aşamasındaki kazanımlarına katkı sağlamak, geleceğimiz olan çocuklarımızın  bu önemli gelişimlerine bir adres olmak dileğiyle  ‘YAĞMUR AKADEMİ’ yi açtık.

   Okuma eyleminin hiçbir aşamasını atlamadık. Ön hazırlık, süreç değerlendirme, sonuç değerlendirme  için gerekli çalışmaları hazırlayıp sevgili okuyucularımıza sunduk. Ön hazırlık için, okumaya hazırlık fasikülleri, süreç değerlendirme için öğretmen, ebeveynler yapabileceği değerlendirme ölçekleri, öğrenci için öz değerlendirme ölçeği ve sonuç değerlendirme için çoktan seçmeli kitap sınavları sizi bekliyor.

   Periyodik olarak yapılan takip,  çocuklarımız için bir okuma portfolyosu oluşturmamızı sağlayacaktır, bu da okuma kazanımlarının gelişmiş ya da geliştirilmeli yanlarını  görmemizi sağlayacaktır.

   YAĞMUR AKADEMİ, okuma aşkının okuludur. Ve hepiniz, hepimiz bu okulun öğrencisiyiz!

Yağmur Akademi Kitap Sınavlarımız


Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı atasozukarti-sinav-YA-1024x480.jpg

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı deyimkarti-sinav-YA-1024x480.jpg

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı bombili-kofte-sinav-YA-1024x480.jpg

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı kasaba-senleniyor-YA-1024x480.jpg

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı demiradamlar-sinav-YA-1024x480.jpg

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı duyyayi-kurtaran-sinav-YA-1024x480.jpg

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı guzelatlar-sinav-YA-1024x480.jpg

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı soylence-sinav-YA-1024x480.jpg

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı kucukoyuncu-sinav-YA-1024x480.jpg

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı yesildag-sinav-YA-1024x480.jpg

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı sonkisot-sinav-YA-1024x480.jpg

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı uzakdagin-sinav-YA-1024x480.jpg

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı yuzgecli-yolcu-sinav-YA-1024x480.jpg

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı sulunkiz-sinav-YA-1024x480.jpg