Kitaba Hazırlık Fasikülleri

Yağmur Yayın Grubu olarak yaşam boyu öğrenmenin önemine inanıyoruz ve bunu için çalışıyoruz. Okuma ve dolayısıyla kitaplar yaşam boyu öğrenmenin en kıymetli araçları olduğundan bu eylemi de çok yönlü düşünüyor ve geliştiriyoruz.

 

Ölçme – değerlendirme eğitim, öğrenmenin en önemli aşamalarından biridir.  Bu aşamalar ön hazırlık, süreç değerlendirme ve sonuç değerlendirmeden oluşur. Biz de kitaplarımızın okuyucularına tam olarak ulaşması için bu değerlendirme aşamalarının hiçbirini atlamadık. Ön hazırlık için “ Kitaba Hazırlık Fasikülleri”,  süreç değerlendirme için “ Öğretmen, ebeveyn takip formaları, değerlendirme ölçekleri, öz değerlendirme ölçeği, kitap değerlendirme ölçeği” ,  sonuç değerlendirme içinse “Çoktan seçmeli kitap sınavları” nı hazırladık.  Ölçme –değerlendirmenin tüm aşamaları değerlidir, çünkü  neyin eksik ya da zayıf olduğu bilinmeden geliştirilecek alanın tespiti mümkün değildir.  Bu nedenle bu çalışmalarımızın çok faydalı olacağına inanıyoruz.

 

Bu çalışmalar, eğitim koordinatörlerimiz ve tüm ekibimizin tecrübeleri ve okuyucularımızın bizden beklentileri ile oluşmuştur. Siz değerli okuyucularımızın dönüşleri ile de çalışmalarımızı geliştirmeye ve zenginleştirmeye devam edeceğiz.

  • Fasiküller kitabın giriş kısmından ana temasına dair küçük bir ipucu verir ve daha sonrasında kitap içerisinde işlenen konularla, olaylarla, karakter ve betimlemelere atıfta bulunan sorular barındırır. Öğrenciler / çocuklar kitabı okumadan önce keyifli etkinlikler ve beyin fırtınası yapabilirler.
  • Aşağıda kitaplarımızın fasiküllerini inceleyebilir veya indirip uygulayabilirsiniz